RWN - Declaraţia de Credinţă

1. NOI CREDEM într-un Dumnezeu, care există veșnic în trei persoane: Tată, Fiu și Duh Sfânt.

2. NOI CREDEM că Isus Hristos a fost conceput de Duhul Sfânt, S-a născut din fecioara Maria, a fost Dumnezeu adevărat și om adevărat care au existat într-o singură persoană și a fost fără de păcat. Noi credem în sacrificiul Lui reprezentativ și substituit, în renașterea trupească, în înălțarea Sa la Tatăl, în viața Lui prezentă ca Domn al tuturor, Înaltul Preot și Mijlocitor, și în întoarcerea Lui personală în putere și slavă.

3. NOI CREDEM că Duhul Sfânt locuiește în credincioși și le dă viață, făcându-i capabili să înțeleagă și să aplice Scripturile, îi împuternicește să ducă o viață sfântă/evlavioasă, și îi echipează pentru slujire și mărturie.

4. NOI CREDEM că Scripturile din Vechiul Testament și Noul Testament sunt Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, demn de încredere deplină, și autoritatea supremă în ceea ce privește credința și viața creștină.

5. NOI CREDEM că fiecare membru al rasei umane este căzut, păcătos și pierdut; că sângele vărsat al lui Isus Hristos asigură singura temelie pentru iertarea păcatelor și numirea tuturor celor care Îl primesc pe El prin credință neprihăniți; și aceasta doar prin reînnoire de către Duhul Sfânt pot deveni copii ai lui Dumnezeu.

6. NOI CREDEM că Biserica unică, sfântă și universală este trupul lui Hristos, format din toți oamenii reînnoiți. Această comunitate răscumpărată se închină lui Dumnezeu și caută să proclame Vestea Bună tuturor oamenilor.

7. NOI CREDEM în învierea trupească a celor drepți și nedrepți, în binecuvântarea veșnică a celor mântuiți și pedeapsa vesnică a celor pierduți.​

ro_RORomână